dimecres, 1 d’octubre de 2008

La Torre de la Vídua Sala: Estat actual[De la observació de l’edifici, i amb la documentació fins avui elaborada, es pot
afirmar, que l’estructura interior actual de l’edifici no es adequada per a cap ús
públic, donat el seu mal estat de conservació i degradació.

Que una bona part dels sostres interiors i de la coberta ja han sofert el colapse i el
posterior esfondrament. La resta de sostres presenten greus problemes de
podriment de les bigues portants.

Val a dir, que actualment es troben estintolats tots els sostres interiors que encara no
s’han esfondrat. A la coberta per la seva part, s’hi ha col·locat una lamina
impermeable per evitar la filtració d’aigua a l’interior.

Que de la inspecció visual feta (sense possibilitat de realitzar cap cala), s’observa
que els paraments verticals no presenten, sembla, lesions significatives.

Que dels sondeigs realitzats per detectar la fonamentació de l’edifici, s’observa que
aquesta és inexistent. A més els murs estructurals es troben recolzats en un estrat
de terreny que el geotècnic no l’aconsella com a capa resistent. ]

3 comentaris:

Anònim ha dit...

ei, i no volen cap restaurador de pinturaaa??
:)

Laia

Anònim ha dit...

em sembla que no Laia, van tirar tots els frescos que hi havia per apuntalar els sostres.
Soposo que era molt car arrencar les pintures, (o no, fas un conveni de pràctiques amb l'ESCRBCC i llest).

Però a malgrat es fa tot a corre cuita i malament.

Ricard N.C.

Anònim ha dit...

tranqui,a malgrat i a tot arreu.
i un conveni de practikes de lESCRBC no arriba ni crrecuita n malament, no arriba simplement
pero si es pot fer algo, ja t'ajudré
anim amb la casa!

Laia